Særligt for forældre

Som forælder spiller du en vigtig rolle i dit barns liv - også når dit barn går på kostskole. Det er dig, der kender dit barn bedst, og du kan bidrage med vigtig viden, som kan supplere og kvalificere skolens arbejde. 

Et tæt forældresamarbejde er af stor betydning for, at dit barn trives og får et godt udbytte af at gå på Havregården Kost- og Dagskole. Det er helt afgørende, at vi arbejder frem mod de samme mål og taler åbent - også om det, der er svært.

August 89 Copy
24. Elevportræt, Evt. Nederst På Siden, Passer Med Tekst Om Særskema Og Praktik

Kontaktlæreren følger elevens udvikling

På Havregården har alle elever en kontaktlærer, som har det overordnede ansvar for elevens trivsel både i undervisningen og fritiden. Det er kontaktlæreren, der hjælper eleven med bl.a. tøjindkøb, indretning af værelset, den daglige oprydning, tandlæge- og lægebesøg og følger op på medicin, allergi eller andet, vi skal være opmærksomme på.

Samtidig er kontaktlæreren bindeleddet imellem skolen og hjemmet. Ved skolestart laver I en samarbejdsaftale, hvor I bl.a. aftaler, hvor tit I skal tale sammen.

Kontaktlæreren holder løbende trivselssamtaler med eleven, og 1-2 gange om året holder vi et statusmøde, hvor socialforvaltning, elev, forældre/værge, kontaktlærer og Havregårdens socialrådgiver deltager. Inden statusmødet laver kontaktlæreren og eleven sammen en udviklingsbeskrivelse, der tager udgangspunkt i elevens faglige, sociale og følelsesmæssige udvikling og trivsel.  

Hvert år holder vi desuden to forældrearrangementer, hvor alle forældre er inviteret - en sommerafslutningsfest og en stor julefest.

Du er altid velkommen

Som forælder er du altid velkommen til at besøge dit barn på skolen, både på hverdage og i weekender. Vær opmærksom på, at alle besøg skal aftales i forvejen.

Du er også altid velkommen til at kontakte dit barns kontaktlærer eller vores socialrådgiver - vi tager gerne en ekstra samtale om dit barn, hvis du har brug for det.

August 97 Copy
11. Fra Bogruppe 2

Hyggeligt, trygt og overskueligt

Havregården er skole og hjem for vores elever. Og vi mener hjem.

Hvordan bor du?
August 2017 43 Copy

Hvordan er undervisningen?

På Havregården Kost- og Dagskole er en stor del af undervisningen individuelt tilrettelagt. Vi har som udgangspunkt to lærere i hver klasse.

Hvordan er undervisningen?