Tidligere kostelever klarer sig bedre end andre anbragte unge

Ny undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) viser, at unge som har været anbragt på kostskole, klarer sig bedre end unge, der har været i familiepleje eller anbragt på opholdssted.

Undersøgelsen er lavet i et samarbejde mellem Vive og Kostskoler.dk

Læs mere:

Sammendrag af undersøgelse
Interview med seniorforsker Mette Lausten
Undersøgelsen i sin helhed

Statisik Til Side 5