Samling i spisestuen (herunder måltider)
 • I vores spisestue ønsker vi at skabe et fællesskab, hvor dét at være sammen er i fokus - derfor skal alle elever og voksne have deres mobiltelefon ude af syne og lydløse, når de er i spisestuen.
 • I tråd med almen dannelse i samfundet ønsker vi at skabe en forståelse af, at man ikke har jakke/kasket på, når man sidder ved et spisebord.
 • Hver elev har en fast plads i spisestuen, hvilket skaber forudsigelighed og struktur for den enkelte.
 • Vi ønsker, at eleverne øves i at modtage og forstå en kollektiv besked, og derfor giver vi ofte kollektive beskeder ved samlingen i spisestuen, fx til morgenmøde eller frokost.
 • Fællesskabet omkring spisning er særligt vigtigt, da det rummer mange kulturelle og sociale aspekter. Derfor gør vi meget ud af, at alle skal være til stede og gør os umage med at skabe en god og hyggelig stemning. Det vægtes højt, at eleverne udviser almen bordskik og rydder op efter sig selv, når de har spist.
 • På Havregården er vi et fællesskab, hvor alle har et ansvar for at få hverdagen til at fungere - herunder også at dække bord og vaske op på skift. Samtidig øver eleverne almene hverdagsgøremål, som forbereder dem på et selvstændigt liv efter Havregården.
Morgen
 • Vi opfordrer eleverne til selv at sætte vækkeur, og vi husker dem på og motiverer dem til at børste tænder, vaske sig og sørge for generel personlig hygiejne.
 • Alle elever vækkes kl. 7.00, så der er god tid til at vågne og udføre morgenrutiner. Vi ønsker at give alle elever en god start på dagen og opretholde en god døgnrytme.
 • Deltagelse i morgenmaden er frivillig, men vi opfordrer alle til at deltage, da en god start på dagen også indebærer at få et sundt og nærende morgenmåltid.
 • Alle elever skal deltage i det fælles morgenmøde, da denne start på dagen giver forudsigelighed og dermed gode forudsætninger for en god dag.
 • Elevernes sundhed vægtes højt, og derfor har alle mulighed for at få støtte til personlig medicin samt at blive tilset af relevant fagpersonale ved evt. sygdom allerede fra morgenstunden.
Skoledag
 • Vi ønsker, at alle elever skal “op og igang”, da det er med til at skabe en god struktur for den unge. Det er et krav, at man deltager i skoledagen.
 • På Havregården er det afgørende at skabe en meningsdannende hverdag for vores elever. Dette gøres altid ud fra et socialpædagogisk hensyn og med blik for den enkelte, men vi ønsker at alle kommer ud af sengen/værelset og i gang med undervisning, praktik eller evt. alternativ aftale.
 • På Havregården har vi ikke mobiltelefoner fremme i klasserummet. Dette ses i tråd med, at vi skal skabe trivsel og læring for eleverne og gøre dem klar til at være samfundsborgere på lige fod med andre unge - herunder også at lære almen høflig adfærd omkring skærmbrug i samværet med andre mennesker.
 • Skolecomputerne ses som et arbejdsredskab, og derfor skal de ikke bruges til at se Netflix, game eller andet ikke-skolerelevant.
Fritid
 • Efter skoletid er der samling i egen bogruppe. Det gør vi for at skabe en fælles start på eftermiddagen og et godt udgangspunkt for den voksne at fornemme stemningen og behov hos de unge. Eleverne informeres om fx aktiviteter eller andet aktuelt for den pågældende eftermiddag/aften.
 • Til aftensmaden har eleverne på skift “mad-tjans”, hvor de hjælper med at anrette aftensmaden, dække bord osv. Eleverne øver hermed almene hverdagsgøremål, som forbereder dem på et selvstændigt liv efter Havregården.
 • Havregården er elevernes hjem, og derfor tilstræbes en god stemning med hjemlige forhold, mulighed for fritidsaktiviteter, omsorg og ungdomsliv.
Aften
 • Om aftenen er der igen samling i egen bogruppe. Aftentiden er planlagt til “at komme ned i tempo” og få afsluttet dagen på en god måde.
 • Elever skal sove på eget værelse, og de skal slukke deres elektronik senest kl. 22.30 for at undgå unødig uro. På den måde hjælper vi eleverne til at opnå den nødvendige ro og ramme omkring søvnen og natten.
Natten

På Havregården har vi en vågen nattevagt. Det er med til at skabe tryghed for eleverne, da de altid har mulighed for at få fat i en vågen voksen, som kan hjælpe dem - ved sygdom, mareridt, ked-af-det-hed eller andet, som ikke kan vente til næste morgen.

Weekend
 • Der er weekend-tilmelding hver onsdag
 • Hvis man tilmelder sig weekenden, forpligter man sig til at deltage i programmet.
 • Man kan som udgangspunkt ikke “flexe” ind/ud af weekenden: enten er man på HG, eller også er man ikke, da det ellers hurtigt skaber unødig uro for de øvrige elever.
 • I weekenden er der lidt andre tider end i hverdagen, hvor man får lov til at sove længere og må gå senere i seng.
Sygdom
 • Syge elever vurderes første gang af morgenvækkeren og/eller i morgen-klinikken.
 • Som udgangspunkt skal eleven være på sit værelse, når han/hun er syg - med mindre andet er aftalt med elevens kontaktlærer eller en anden voksen, f.eks. at eleven kan gå i skole efter kl. 10 eller andet.
 • Hvis eleven melder sig rask til dagen efter, kan sanktionerne ophæves. Dette skal aftales med en voksen.
Elektronik på værelserne

Elektronik på værelserne er et forhold mellem kontaktlærer, elev og forældre. Vi har flg. handlemuligheder, hvis skærmforbruget tager overhånd:

 1. Kontaktlærer-samtale med elev.
 2. Kontakt til forældre ift. strategi.
 3. Informere og få godkendt strategi af sagsbehandler.
 4. Nægter eleven at samarbejde omkring aftaler om fx at aflevere sin elektronik om natten, tager vi det op med sagsbehandleren.
Rygning
 • Vi ønsker at have en røgfri skole, derfor tilbyder vi rygestopkursus til elever, der allerede ryger. Vi tager forebyggende samtaler med elever, som ikke ryger, så vi hjælper og vejleder dem til ikke at begynde.
 • Er der elever, der ryger, foregår det under faste regler og rammer.
 • Alt rygning foregår i rygergården.
 • Rygergården er tydeligt markeret, så det er gennemskueligt, hvornår eleven opholder sig her eller ej.
 • Elever, der ikke har rygetilladelse fra forældre, må ikke opholde sig i rygergården.
 • Hvis en elev starter med at ryge under opholdet på Havregården, informerer vi forældre/pårørende.
 • E-cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter. Vandpibe-rygning er forbudt på Havregården.
Alkohol og euforiserende stoffer
 • Man må ikke indtage alkohol eller euforiserende stoffer på Havregården eller møde påvirket op på skolen. Ved overtrædelse af dette vil der blive foretaget en individuel vurdering i forhold til handling for den enkelte.
 • Hvis en elev drikker alkohol eller tager euforiserende stoffer, giver vi besked til hjemmet og sagsbehandler. Ved gentagne tilfælde kan det være nødvendigt med yderligere tiltag.
 • Energidrikke sidestilles med alkohol og er derfor ikke tilladt.
Seksuel adfærd eleverne imellem
 • Elever må godt være kærester på Havregården.
 • Seksuel omgang eleverne imellem er ikke tilladt.