Udvikling for livet

På Havregården Kost- og Dagskole bliver børn og unge med psykosociale vanskeligheder klar til at møde livet - og klar til at stå på egne ben.

Havregården er en kostskole for normaltbegavede elever på 6.- 10. klassetrin med behov for særlig omsorg og støtte. Alle vores elever er henvist af socialforvaltningen i elevens/forældrenes bopælskommune.

Hos os har eleverne en tryg hverdag, hvor de er en del af et positivt læringsfællesskab - og hvor undervisningen er tilrettelagt på en måde, som passer til den enkelte.

Vi har åbent 365 dage om året og har både kost- og dagelever.

 

På Havregården Kost- og Dagskole:

  • tager vi udgangspunkt i den enkeltes potentiale frem for at dyrke en fejlfinderkultur. Fordi vi ved, at succesoplevelser giver lyst til mere.

  • ser vi læring som en social proces. Vores undervisning er tilpasset til den enkelte og foregår i et trygt klassefællesskab, hvor trivsel, socialisering og læring går hånd i hånd.

  • leder undervisningen frem mod folkeskolens afgangseksamen. Vi vægter UU-vejledningen højt. Det overordnede mål er selvforsørgelse og livsduelighed.
3

Nye tal fra Vive:

Tidligere kostskoleelever klarer sig bedre end andre anbragte unge

Tidligere kostskoleelever klarer sig godt
13. Sundhed, 1

Vælg imellem 5 fantastiske linjefag

Se vores linjefag