Kerneydelse og undervisning:

Det vil vi - og sådan gør vi


Havregården Kost- og Dagskole er et læringsfællesskab, hvor trivsel og udvikling går hånd i hånd. Målet er livsduelighed, og folkeskolens afgangseksamen er et vigtigt skridt på vejen.

Det overordnede mål for et ophold på Havregården Kostskole er livsduelighed - at eleven bliver klar til at skabe sig et godt liv med uddannelse og selvforsørgelse. Det kræver udvikling. En meget stor del af vores elever er fagligt langt bagefter deres jævnaldrende, når de starter hos os. Mange har haft meget fravær i skolen, de fleste har skiftet skole flere gange, og en del lider af skolevægring.

Vi møder desværre rigtig mange børn og unge, der fuldstændig har mistet lysten til at lære noget - og troen på, at de kan. Det er dér, vi starter.

 

Læringslyst er en forudsætning

På Havregården Kost- og Dagskole tror vi fuldt og fast på, at alle børn er født nysgerrige. Alle har en naturlig lyst til at lære - og når vores elever har mistet den undervejs, er det vores opgave som skole at hjælpe dem med at finde ind til nysgerrigheden igen. At genskabe læringslysten.

I virkeligheden er det simpelt. Vi ved, at succesoplevelser giver lyst til mere. Derfor tager vi udgangspunkt i den enkeltes potentiale frem for at dyrke en fejlfinderkultur. Og så tilrettelægger vi en tryg, struktureret hverdag, hvor både undervisning og fritid giver hver enkelt elev optimale muligheder for faglig, personlig og social udvikling på alle parametre.

Vi arbejder med en anerkendende tilgang og ser læring som en social proces. Vi ved fra mere end 50 års erfaring, at eleverne lærer langt hurtigere, når de tør møde verden med åbne øjne. Derfor er det helt fundamentalt, at vores elever ser sig selv som en del af et positivt fællesskab, hvor vi behandler hinanden med respekt. Det lærer de på Havregården - og det tager de med sig videre i livet.

 

Afgangseksamen er et skridt på vejen

Det skolefaglige mål på Havregården Kost- og Dagskole er folkeskolens afgangseksamen - og at vores elever bliver klar til at tage en ungdomsuddannelse. For os handler det om at give hver enkelt elev 'nøglen' til den næste dør. Den behøver ikke at være lavet af guld og 12-taller, men den skal kunne åbne de rigtige døre til elevens fremtid.

Et trygt fællesskab

Et trygt fællesskab, hvor de tør åbne op og være nysgerrige på verden. Vi ser læring som en social proces. Og vi ved fra mere end 50 års erfaring, at eleverne lærer langt hurtigere, når de tør møde verden med åbne øjne.

En struktureret hverdag

En struktureret hverdag, hvor der er styr på både skole og fritid. Hos os har eleverne en aktiv fritid med mange fritidstilbud og en fast struktur, hvor stabile voksne går forrest og viser vejen til at bryde gamle vaner og skabe nye. Vi arbejder målrettet med at styrke elevernes sundhed og trivsel

Et stærkt fokus på elevens styrker og interesser

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes potentiale frem for at dyrke en fejlfinderkultur. Fordi vi ved, at succesoplevelser giver lyst til mere. Anerkendende pædagogik er en central del af skolens DNA.

Individuelt tilrettelagt undervisning

Vi har som udgangspunkt to lærere i undervisningen, og vi praktiserer reel differentiering. Vi møder altid den enkelte med nøje tilpassede krav og forventninger, så vi hele tiden kan bygge på. Vi tilbyder eneundervisning, når det er relevant.

Engagerede voksne

På Havregården Kostskole yder alle medarbejdere, også pedeller og rengøringspersonale, en stor pædagogisk indsats i det daglige. Vi har ingen ansatte, som går på arbejde uden oprigtig interesse for elevernes trivsel - vi er alle sammen klar til at gå den ekstra meter for at få vores elever til at lykkes.

Et tæt forældresamarbejde

Vi ved, at forældrene spiller en vigtig rolle i deres børns liv - også når  barnet er på kostskole. På Havregården Kostskole har vi et tæt samarbejde med forældrene, og vores kontaktlærere sørger for, at kommunikationen med hjemmet fungerer optimalt.

Særlig støtte

Havregårdens specialundervisningsteam varetager og koordinerer den særligt tilrettelagte undervisning i tæt samarbejde med klasselæreren. Vi screener alle nye elever og følger op med klassetests på 6.-8. klassetrin, så vi løbende kan tilrettelægge og evaluere hver enkelt elevs faglige progression. Vi har forskellige it-hjælpemidler, som vi bruger ved bl.a. dysleksi (ordblindhed) og dyskalkuli (talblindhed).

Læse- og matematiklejrskole

To gange om året tager vi på hhv. læse- og matematiklejrskole med et lille elevhold i skolens sommerhus i Melby. Her fordyber vi os med bøger, puder/dyner og hygge i lange baner. Det er en faglig tur, som eleverne rigtig gerne vil med på - både på grund af lejrens særlige stemning og fordi de efterfølgende kan mærke en tydelig faglig fremgang. Læse- og matematiklejrskolen er et særligt tilbud til de elever, der har brug for et ekstra skub.

Autentisk undervisning

Vi gør meget ud af koble undervisningen med verden udenfor skolen. Det er med til at gøre undervisningen autentisk og styrker samtidig klasseidentiteten og læringsfællesskabet.

Vi laver fx billedkunstundervisning på lokale museer. Vi tager på overlevelsesture. Vi knytter undervisningen op på aktuelle film, som vi ser med 'Skolen i biografen'. Og vi laver meget værkstedsundervisning.

Særskemaer i korte eller lidt længere perioder

Vi forsøger hele tiden at finde de rigtige udfordringer for den enkelte elev. Og ja - pedelarbejde eller praktik på rideskolen kan også være 'rigtig' skole i en periode. Vi oplever gang på gang elever, der vokser og ranker ryggen, når de finder ud af, at de faktisk godt kan honorere de krav, vi stiller til dem. Og vi sørger hele tiden for at inddrage eleverne, så de selv er med til at udstikke retningen og tage ejerskab. Så de lærer at tage ansvar for deres eget liv.

På vej mod en afgangseksamen: Et skoleforløb fra 6.- 9. kl. (og måske 10. kl.)


På Havregården Kost- og Dagskole har vi elever på 6.-10. klassetrin. Vores A-klasse fungerer som indslusning for elever i 6.-7. klasse og for dem, der har brug for en lidt længere indflyvning til overbygningen.

Når eleverne starter i 8. klasse, er de skoleparate. Her begynder vi gradvis at sætte det lange lys på frem mod afgangseksamen i 9. klasse. Det betyder blandt andet, at vi snævrer det faglige indhold lidt ind og sætter ekstra fokus på fagene dansk, engelsk og matematik.

Det er også i 8. klasse, vi går i gang med UU-vejledningen og laver uddannelsesplaner for alle elever. Vi har et tæt samarbejde med en dygtig UU-vejleder fra Gribskov Kommune, og vores elever kommer i brobygning på relevante uddannelsesinstitutioner i Hillerød.

Nogle elever er klar til at tage springet efter 9. klasse. Andre tager 10. klasse med på Havregården. Vi har en særlig bo-gruppe for 10. klasse, hvor vi arbejder målrettet med botræning (fx tøjvask, rengøring, indkøb, madlavning, budgetlægning, e-boks), så alle bliver klar til at stå på egne ben.

24. Paticks Værksted 2, Midt På Siden