Friluftsterapi

Et behandlingsforløb i naturen, der tilbydes unge på Havregården, som har brug for en særlig indsats ift. at styrke faglige og sociale kompetencer. Behandlingsforløbet kombinerer naturens positive effekt på vores psykiske og fysiske velbefindende med målrettet terapi, både individuelt og i grupper. Friluftsterapi er udviklet i Norge ved Sørlandet Sykehus, Klinik for psykisk helse.

 

P4230009
P4230048

Formål
Formålet er at ruste de unge til bedre at kunne håndtere de udfordringer, de møder. Få nye erfaringer og fortællinger om sig selv, der kan danne modvægt til de oplevelser, der ellers har præget deres liv og selvforståelse.

Forløbet styrker de unges tro på egne evner og fastholde et mål, selvom det kan være svært.
Via ophold, øvelser og udfordringer i naturen, får de unge kendskab til naturen og mulighed for at tilegne sig og mestre basale færdigheder ift. at klare sig i naturen.
Hver ung tilknyttes en fast psykolog og en pædagog/lærer fra Havregården, som følger den unge og også deltager i hele det praktiske forløb. Der kan derfor hele tiden arbejdes med de reaktioner, barrierer og succeser, der opstår undervejs. De unge lærer at overføre erfaringerne og bruge dem i de udfordringer, de møder i andre aspekter af livet. En friluftsvejleder fra Gribskov kommune styrer aktiviteterne og har ansvar for instruktion og sikkerhed.

Målgruppe og opbygning

Målgruppen er unge med relationelle vanskeligheder, lavt selvværd, angst eller skolevægring.
De unge skal selv være motiverede for at deltage. Gruppen består af højst 8 unge. Forud for forløbet informeres grundigt om forløbets karakter og indhold, så de unge ved, hvad de siger ja til. Den unge testes med psykologiske standardtests, som gentages efter endt forløb, for effektmåling. Inden opstart lægges en individuel plan med fokuspunkter og mål for den unge.

Forløbet strækker sig over 8 uger, hvor gruppen mødes udendørs i en base-camp, med samme struktur, men med forskellige aktiviteter.
Gruppen samles en hel dag om ugen, hvor der bygges op til en længere vildmarkstur med 4 overnatninger. Hver samlingsdag starter med en kort individuel samtale, hvorefter der arbejdes samlet med hele gruppen. Der er fokus på sammenhold, at støtte hinanden og at kunne tage imod støtte.

Havregården gennemfører to forløb om året. Efter vildmarksturen afholdes en afslutningsceremoni, hvor de øvrige børn og voksne på Havregården inviteres til bålmad og der fortælles om forløbet.

P4230040