Pris og ydelser, dagelev

Vi tilbyder aflastning for dagelever med behov for særlig støtte - både skolegang, socialpædagogisk støtte, overnatning og kørsel.

Vi tilbyder plads til dagelever med behov for særlig støtte - både skolegang, socialpædagogisk støtte,
mulighed for overnatning og kørsel. Alle nye elever kommer igennem et introforløb, når de starter på Havregården. Allerede i forbindelse med optagelsen aftaler vi det første opfølgningsmøde med hjemmet, så vi kan etablere en tæt kontakt.

Skoledelen koster 19.864 kr. pr. måned i 11 måneder og indeholder

 • Skolegang i en af Havregårdens fire klasser  
 • Specialundervisning
 • Testning
 • Eget idrætstøj
 • Skole-pc og cykel til rådighed
 • Deltagelse i skitur, sprogrejser og lejrskoler
 • Deltagelse i linjefag (ridning, design, fodbold, musik, sundhed)

 

Socialpædagogisk støtte koster 4.230 kr. pr. måned i 11 måneder og indeholder

 • Op til 5 afklarende psykologsamtaler (yderligere kan tilkøbes)
 • Deltagelse i Havregårdens 2 sommercamps
 • Kontaktlærerordning
 • Tilknytning til en bogruppe
 • Tæt familiesamarbejde
 • Kost (morgenmad, frokost)
 • Deltagelse i fællesarrangementer (julefest, forårsfest, konfirmationsfest, gallafest, translokation)

 

Overnatning koster 1.241 kr. pr. nat

Vi tilbyder også overnatninger efter behov - både være i hverdage og weekender, i kortere eller længere tid ad gangen.

Vi anbefaler, at eleven har en ugentlig sovedag, hvor der er mulighed for at passe en fritidsaktivitet på Havregården og være sammen med kammeraterne efter undervisning.

 

Kørsel og akutaftale, pris aftales individuelt

Vi tilbyder en kørselsordning med skolens chauffør, og vores akutaftale gælder også dagelever.

3

Tidligere kostelever klarer sig bedre end andre anbragte unge

De gode historier fra Havregården
27. Fysik

Havregårdens kerneydelse og undervisning

Det vil vi - og sådan gør vi