Pris og ydelser, kostelev

På Havregården Kostskole tilbyder vi et kostskoleophold med en fast betaling, der dækker alle udgifter*. På den måde kan vi løbende tilpasse vores tilbud til den enkelte elev uden først at skulle søge og afvente bevilling.

Det giver den anbringende kommune et godt overblik over de samlede udgifter og sparer samtidig både kommunen og Havregården for arbejdet med at skrive og behandle ansøgninger.

 

Et kostophold (u. 16 år) koster 34.558 kr. om måneden i 12 måneder og indeholder

  • Alle almindelige udgifter
  • Ophold, også i weekender
  • Sommerferieophold (1-2 uger)
  • Op til 5 afklarende psykologsamtaler
  • Hjemrejse

 

Skoledelen koster 19.864 kr. om måneden i 11 måneder og indeholder

  • Alle udgifter til undervisning, testning og specialundervisning
  • Egen bærbar pc, cykel og idrætstøj
  • Deltagelse i skitur, sprogrejser og lejrskoler
  • Deltagelse i linjefag (ridning, design, fodbold, musik, sundhed)

Se takstblad 2020 og detaljer vedr. betaling, regulering, opsigelse m.m.


* Kun i særlige tilfælde søger vi om ekstra bevillinger. Det kan fx være særlig sygebehandling, særlig socialpædagogisk støtte eller intensive terapeutiske psykologsamtaler. Der har som oftest været tæt dialog mellem skole og forvaltning forud for ansøgning om ekstra bevillinger.

*Ved indgåelse af en individuel akutaftale aftaler vi betaling i den konkrete situation.

23. Køkken

Visitation

Vores visitationsudvalg mødes én gang om ugen

Se vores visitationsprocedure
15. Frokost1

Målgruppe

Havregården Kost- og Dagskole optager elever med behov for et miljøskift på baggrund af skolemæssige, familiemæssige og/eller sociale problematikker

Målgruppe