31. Luftfoto

Havregården psykolog              

 

Indeholdt i prisen: Ved indskrivning på Havregården tilbyder vi 3 - 5 afklarende samtaler med skolens psykolog. I forlængelse af de afklarende samtaler er der mulighed for at tilkøbe intensive terapeutiske forløb af varierende længde og evt. mere omfattende udredninger.

Skolens psykolog har flg. arbejdsopgaver

Skolens psykolog bidrager med sin specialviden til at professionalisere medarbejderstabens pædagogiske arbejde igennem rådgivning og supervision. Hun er med til at visitere, og det er psykologen, der holder afklarende samtaler og gennemfører terapeutiske forløb med vores elever.  

  • Afklarende og støttende samtaler med elever (akut og planlagt)
  • Terapeutiske samtaler med elever efter aftale med forældre, kontaktlærer og elev               
  • Visitation i samarbejde med socialrådgiver
  • Rådgivning til samarbejdspartnere
  • Udredningsopgaver, herunder testning, observation og vurderinger
  • Supervision, vejledning og rådgivning i forhold til generelle pædagogiske/psykologiske problemstillinger
  • Sagssupervision, vejledning og rådgivning ad hoc i forhold til enkelte børn, klasser og grupper